Tuesday, June 22, 2010

Hôm nay chém gió trên exploit-db rồi :D.

http://tinypaste.com/ea474

http://tinypaste.com/30930

chém 2 phát cũng mệt quá lăn ra ngủ giờ mới dậy :">

No comments:

Post a Comment